Zalo

Tổng Đài 1022 Đà Nẵng

zalo.me/tongdai1022danang

Quét mã QR hoặc tìm kiếm theo tên của Official Account để theo dõi trên Zalo

Danh mục

Tổ Chức - Doanh Nghiệp

Địa chỉ

Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Hotline

02361022

Mô tả
Tổng đài Dịch vụ công: 0236 1022, 0236 3881 888

1- Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính,
2- Tra cứu tình trạng hồ sơ đã nộp tại các cơ quan
3- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuy&... xem thêm